De Reconnection


(Ook wel de Persoonlijke Reconnection genoemd) Je bent welkom om bij mij de Persoonljke Reconnection te ontvangen. Ik ben hiertoe bevoegd doordat ik mijn opleiding hiervoor (level I/II en III) ontvangen heb van Eric Pearl en zijn team.


De Persoonlijke Reconnection, bestaat uit 2 behandelsessies, die binnen 3 dagen moet plaatsvinden. Meestal is de tijdsduur tussen de twee behandelingen één nacht. De afzonderlijke sessies duren ca 40 á 50 minuten.


In deze sessies worden ca. 120 punten en lijnen geactiveerd op het lichaam zonder het aan te raken.


Het doel van de behandeling is o.a. het opnieuw aktiveren van het oorspronkelijke meridiaansysteem in het lichaam. Dit worden de Axiatonel Lines (uitgaande lijnen) genoemd.


Zij verbinden de kosmische energieën, informatie en lichtbanen opnieuw met onze DNA structuren.


Dit geeft ons het gevoel 'verbonden' te zijn.


Volgens velen wordt er van uitgegaan dat we ooit wel twaalf strengen DNA hadden, in plaats van de 2 actieve strengen die we kennen, dat nu het moment is gekomen om ons weer te verbinden met de extra mogelijkheden die ons DNA ons biedt.


Tijdens de 2 sessies wordt je opnieuw verbonden met je perfecte blauwdruk en het geometrische lichtpatroon van de aarde en het universum. Re= opnieuw, Connection = verbinden.


Bij de Reconnectieve energieën zijn nieuwe evolutionaire frequenties betrokken die via een spectrum van licht en informatie (wat voorheen niet op aarde aanwezig was) via de Practitioner naar je toe gebracht worden.


Een Persoonlijke Reconnection sessie heeft door de diepe werking een positief effect op je fysieke, emotionele en mentale staat. Hardnekkige patronen kunnen hierdoor blijvend veranderen, in positieve zin.


De 2 Persoonlijke Reconnection sessies hoeven slechts eenmaal in je leven te worden toegepast, de Axiatonel lines zijn vanaf dan blijvend geactiveerd.


Voor de Persoonlijke Reconnection wordt een wereldwijd vastgestelde prijs toegepast. Namelijk 333 eenheden van de plaatselijke munt. Er is bewust gekozen voor het magische getal 3 x 3. Dit bedrag betaalde Eric Pearl na zijn sessies die hij ontving van een zigeunerin aan het strand van Santa Barbara, Californie.


In Nederland is dat dus 333 Euro voor de twee gezamenlijke sessies die de Persoonlijke Reconnection vormen.

Voordat je de Reconnection doet is het aan te bevelen om minstens 1 reconnective healing te ontvangen.

Handen violet
stralen violet