Reconnective healing


Bij een Reconnective Healing sessie lig je comfortabel op een massage/behandeltafel in mijn praktijkruimte.


Ik raak je niet aan. Ik zoek met mijn handen boven je lichaam naar bepaalde plekken waar de energie sterker voelt, dit zijn de "toegangspoorten".

De energie stroomt niet vanuit een bron rechtstreeks van mij naar jou, zoals bij andere healingsvormen het geval is.


Ik stem mij af op het veld in het Universum waar de reconnective healings energieën zich bevinden. Dan begin ik te resoneren met deze energieën en via de toegangspoorten van jou lichaam begin jij mee te resoneren met deze helende energieën uit het veld.


In het veld ben jij op al je niveaus aanwezig, je perfecte blauwdruk op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, astraal-en zielsniveau.


Je lichaam begint dan te vibreren op je gezonde frequentie en alles wat niet mee resoneert, zoals ziekte, spanning en stress, valt weg.


Ik, als behandelaar, heb alleen de intentie verbonden te zijn. Ik stuur niets, ik hoef niets te weten, ik gebruik geen technieken. Alles gebeurt moeiteloos, de healing mag gewoon plaatsvinden, ik hoef niet te weten hoe, waarom en waar.


Jij die de healing ondergaat, op zielsniveau, weet precies hoe, waarom en waar. Waar we samen op resoneren is universeel licht, energie en kosmische informatie.


Het is een contact tussen jou, mij en het kosmische energieveld waar alles zich bevindt . Er gebeurt uitsluitend datgene waarvoor jij op een diep niveau gekomen bent en wat je verder helpt op je pad van evolutie.


Een reconnective healing sessie duurt tussen de 30 en 40 minuten.
De eerste 3 healing-sessie´s worden beschouwd als de catalysator voor het genezingsproces en worden bij voorkeur vlak achter elkaar gegeven, op 3 opeenvolgende dagen of, wanneer dit (praktisch) niet mogelijk is, binnen 1 of 2 weken.


3 weken na de laatste van de 3 sessie´s evalueren we het proces, telefonisch of per mail.
In overleg worden dan, indien nodig, eventuele vervolgsessie´s gepland.
Mijn ervaring is dat het lichaam, tijdens of na de 3 sessie´s, begint met het helingsproces via zijn / haar eigen wijsheid en op alle niveau´s. Dus niet alleen op fysiek niveau maar ook de mentale en emotionele levels en hier nog ver voorbij.


Ik heb bij voorbeeld een aantal mensen in mijn praktijk met zeer pijnlijke en langdurige nekklachten. Het is begrijpelijk dat de reden van hun komst is, om zichzelf van de pijn te laten bevrijden door de healings.


Vaak zie ik dan dat er eerst hele andere klachten verholpen worden, die ogenschijnlijk niets te maken hebben met de nekklachten. Hieruit blijkt dat we, jij en ik, bewust geen enkele invloed kunnen uitoefenen op het resultaat van de healing. Jouw lichaam bepaalt (op onbewust zielsniveau) de volgorde van genezing en zelfs of en wanneer er genezing mag plaatsvinden.


De verantwoording voor de healing ligt dus geheel bij jouzelf.


Een reconnective healing sessie kost € 75.


Naast de Reconnective healings geef ik ook de Reconnection.
Voor meer informatie over de Reconnection klik hier


Handen violet
stralen violet